Motion -  Låt Karlskoga lasarett ha alla avdelningar öppna

Sjukvård

Åter igen planeras det att ha sommarstäng på avd Q – BB, förlossning och gynavdelning på Karlskoga lasarett. Detta upprörde många förra sommaren och gör det således i år också.

En välfungerande verksamhet med personal som trivs och där patienter blir väl omhändertagna med ett fint bemötande och får vård av god kvalité. Detta medför oro hos personalen, men även praktiska svårigheter med långa avstånd till arbetet, långa dagar, inre stress osv. Det medför även många konsekvenser för patienterna, exempelvis längre avstånd för dem och deras anhöriga till sjukhuset.

Upptagningsområdet för Karlskoga lasarett är främst för invånare boende i Örebro läns västra delar, men man har även ett avtal med östra Värmland vilket innebär att patienter från Kristinehamn, Filipstad och Storfors vårdas på Karlskoga lasarett. Upptagningsområdet är stort, patienterna
många och avd Q är en avdelning med olika patientgrupper. De som själva väljer Karlskoga som sin ”plats” att föda sitt barn på, men även nyopererade, sjuka och ibland mycket svårt sjuka patienter, är de som drabbas av konsekvenserna som sommarstängt innebär.

Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Örebro universitetssjukhus är de tre akutsjukhusen som utgör region Örebro och där man har ett stort fokus på samarbete. Detta bör innebära att se till respektive sjukhus behov, till personalens åsikter, arbetsmiljö och inte centralisera det till Örebro som ibland blir uppfattningen. Man kan läsa på region Örebro läns hemsida att Karlskoga lasarett erbjuder dygnetruntverksamhet inom bland annat kvinnosjukvård inklusive förlossningsverksamhet. Vad hände med det? Det är viktigt att kompetensen finns kvar på alla tre sjukhusen, att invånarna oavsett var man bor i länet har nära till god och trygg vård, att få personal att söka sig till sjukhusen, att de trivs och stannar på sin arbetsplats. Personalen är de som tar hand om oss, våra anhöriga, våra barn, arbetskamrater, vänner med flera när vi blir sjuka. De är viktiga och deras åsikt bör beaktas med respekt.

Vi yrkar på att:

Alla avdelningar på Karlskoga lasarett ska vara öppna året runt.

/Birgitta Höijer och Per-Gunnar Bråtner
Degerfors Centerns kommunkrets

 

 

Yttrande över motion angående Låt Karlskoga lasarett ha alla avdelningar öppna

Motionärerna yrkar i sin motion att alla avdelningar på Karlskoga lasarett ska hållas öppna året runt. Detta mot bakgrund av att avdelning Q (förlossnings- och kvinnoklinik) planeras hållas ommarstängd för andra året i rad.

För Centerpartiet är det av största vikt att slå vakt om alla våra tre sjukhus i länet, USÖ, Karlskoga och Lindesberg. De behövs för att länsinvånarna ska ha tillgång till en närsjukvård och akutsjukvård värd namnet.

Idag har sjukhusen ett gemensamt länsuppdrag. Detta har på flera sätt stärkt Karlskoga och Lindesberg. Genom att samarbeta och riva revirgränser mellan lasarett och kliniker och genom att ge Karlskoga och Lindesberg ett utökat uppdrag med planerade operationer inom t ex ortopedin har dessa båda lasarett blivit än viktigare aktörer för helheten, dvs alla länsbor. Karlskoga har blivit platsen för venöst centrum, innebärande att all verksamhet för utredning, bedömning och åtgärd av åderbråck i regionen utförs i Karlskoga.

Eftersom Centerpartiet vill se våra tre sjukhus som en samverkande enhet är det viktigt att Karlskoga och Lindesbergs lasarett involveras än mer i USÖ:s roll som universitetssjukhus. Vår vision är ett Örebro-Karlskoga-Lindesbergs universitetssjukhus med verksamhet på alla tre orterna. En framtid utan Karlskoga och Lindesbergs lasarett är otänkbar.

Vad gäller Karlskoga är det angeläget att bygga vidare på den kvalitetskultur som utvecklats där och som är förebildlig för övrig sjukvård i regionen – ja även i övriga delar av landet. Centerpartiet har stött de investeringar som gjorts på Karlskoga lasarett på senare år: kvinnokliniken, akuten och operationssalar. Vi ser också att vi i Karlskoga har möjlighet att öka den sålda vården genom närheten till Värmlandsregionen. Detta skulle ytterligare stärka verksamheten i Karlskoga.

Från Centerpartiets sida beklagar vi plumpen i protokollet, sommarstängningen av avdelning Q. Partiets oppositionsråd har interpellerat i regionfullmäktige om möjligheten att undvika upprepning av sommarstängningen, för att få politiskt tryck i frågan. Partiets absoluta ambition inför framtiden måste vara att verka för att avdelning Q i Karlskoga ska hålla öppet året runt på ett patientsäkert sätt.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman

- att motionen bifalles

- att motionen överlämnas till Centerpartiets fullmäktigegrupp i Region Örebro län.