Motioner till riksstämman

Centerpartiet i Degerfors kommun sänder två motioner till riksstämman i Karlstad. Stämmer äger rum i Karlstad i september 2019.

Motion

Abborrar sjuka av brandskum

Vid Kallinge flygplats i Blekinge har försvaret haft brandövningar i närheten av Sänksjön.
Man har hittat abborrar i Sänksjön som inte mår så bra. Immunförsvaret är inte så bra och sköldkörtelfunktinen är nedsatt. Joachim Struve vid instutionen biologi miljövetenskap misstänker att det kan vara ett ämne som heter PFAS som ingåra i det brandskum som används vid brandövningar som är orsaken.
Studier pågår om ämnet påverkar människor också.

Jag yrkar       

att           ämnet PFAS förbjuds.

Ann Alvenfors, Degerfors

 


Motion

Förbjud Ftalater

Det kemiska ämnet Ftalater förekommer som mjukgörare i olika plastproduter. Det är känt sedan länge att människokroppen kan ta upp ämnet.
Ftalater som tas upp gravida kvinnor under 10 graviditetsveckan har visat sig ge försenad språkutveckling hos barnen vid 2,5 års ålder. Kvinnor som utsätts för 30 % högre påverkan har en högre risk att få barn med större språkstörningar.
Två parallella forskningar ha kommit till samma resultat. Dels en forskning vid Karlstads universitet och en amerikask undersökning vid Icahn School of medicine at Mount i Newyork
Trots att industrin inte längre skall avända ämnet så förekommer det ändå i många produter, leksaker m.m.

Jag yrkar

att           det kemiska ämnet Ftalater helt förbjuds och att produkter som innehåller     ämnet ej får föras in i Sverige.


Ann Alvenfors, Degerfors