Vi ska ha medborgardialog

Svar på debattinlägg.

Vi i det nya styret – som du kallar oss – ska gärna ge vår syn på vad du tar upp i din insändare. För enkelhetens skull tar vi det i punktform.

  1. Beslutet att lägga ner Coop-butiken har Coop Värmland tagit. Ingen annan.

    2. Ditt påstående om att vi tagit ställning i frågan om Torgets framtid är helt korrekt. Samtliga partier som nu ingår i ”det nya styret” klargjorde inför valet 2018 att vi inte ville ha p-platser på Torget eller en ny infart. I kommunalvalet gick Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet framåt medan Socialdemokraterna backade. Partierna som gjort tummen upp för Torget – Vänstern och KD – backade. Argumenten för vårt ställningstagande har vi fört fram i debatter och nu senast i Degerfors idag – ett nyhetsbrev som vi rekommenderar dig att läsa.
  2. Vi har alltså med valet som grund, agerat i enlighet med vad våra väljare sagt. Vi saknar således varken lyhördhet eller kunskap. Vi tjänar – som du själv skriver – folket. Och vi jobbar för det som är bäst för Degerfors.
  3. Vi är helt ense om att den Captiva-ägda fastigheten inte underhållits som den borde. Det kan varken vi eller den tidigare kommunledningen ta ansvar för. Självfallet har vi inte stängt några dörrar gentemot Captiva. Kommunledningen och ledningen för Degerforsbyggen har redan haft möten med företaget för att om möjligt hitta en lösning som är positiv för centrum, kommunen som helhet och för fastighetsägaren.
  4. När det gäller satsningen på Pekås är det Coop Värmland som äger frågan. Skulle så ske är det givetvis glädjande. Det har ingenting med att vi skulle se Pekå-frågan som den kooperativa handelns räddning på orten. Det är inte kommunens uppgift att stödja enskild näringsverksamhet.
  5. Svartå skola – tro inte på rykten! Samtliga partier gav inför valet 2018 besked om att skolan inte skulle röras. Samma besked fick f ö Svartåbor och övriga av kultur och utbildningsnämndens ordförande när kommunfullmäktige hade sitt senaste sammanträde i Svartå.
  6. Från kommunledningen i Nämndhuset kan vi försäkra dig om att vi ingalunda slagit rot vid våra skrivbord. Vi har regelbundet möten med företag, föreningar och organisationer i vår kommun för att hålla oss informerade och fånga upp synpunkter på hur vi tillsammans kan arbeta för det som är bäst för Degerfors.
  7. Under Allmänhetens frågestund vid mötet i Svartå ställde Pierre Barsoma bland annat frågor om Torget. I sitt svar klargjorde kommunstyrelsens ordförande att när det gäller Torget och utvecklingen av centrum planerar vi att ha en medborgardialog. I den ska vi samla upp förslag från alla positiva och kreativa medborgare som finns i vår kommun. Inkluderat företagarna i centrum.

För Degerforsalliansen
Muris Beslagic (S)
Anna Nordquist (M)
Birgitta Höijer (C)
Lars-G Hedenquist (L)