En alternativ tabell

Tabellen ljuger inte säger Vänsterpartiet. Nej, men det är vanskligt att jämföra till exempel en fotbollstabell med en redovisning av de resultat som en kommun eller ett företag presterar.

Ett företag kan till exempel sälja mark och fastigheter och på så sätt skaffa sig en extraordinär intäkt. Med hjälp av den kan företaget rent av redovisa vinst, trots att den ordinarie verksamheten gått med förlust. I en kommun kan man göra samma sak. Och i Degerfors har det skett. Under den tid som Vänsterpartiet ledde kommunen har extraordinära intäkter räddat åtskilliga bokslut från 2011 till 2018.

Här ovan ser du en alternativ tabell där vi jämfört de årsredovisningar som lagts fram under vänsterns styre och hur samma verksamhet gått ekonomiskt UTAN de extraordinära intäkter som kommunen fått. Två år visar överskott och sex miljonunderskott.

Nu kan (v)än av ordning peka på att ersättningarna från staten på 19 mkr – tillfälligt stöd till kommunerna och migrationspengarna - har kommunen fått för tjänster man utfört åt staten. De täcker alltså en kostnad som kommunen haft.

Det är korrekt, men i Degerfors har den kommunala kostnaden för att ta emot ensamkommande varit lägre än de pengar staten betalat ut. Tack vare en rationellt driven verksamhet alltså pengar kunnat sparas för framtida bruk. Pengar som kommunen behöver när staten backar från sitt ekonomiska ansvar för ensamkommande. Men istället för att krympa kostymen när kommunalskatt och statsbidrag inte räckte till för att klara verksamheten, valde vänstern att använda migrationspengar - 1, 9 mkr 2017 och 6 mkr 2018.

Då återstår ändå 29 mkr i extraordinära intäkter – AFA, extra utdelning och intrångsersättning. Om verksamheten - skola, omsorg, kultur etc – drivits runt med kommunalskatt och statsbidrag skulle de
extraordinära intäkterna kunnat redovisats som överskott för åren 2011 – 2018. Men extrapengarna har till stor del konsumerats och en för stor kostym har inte sytts in. Värt att notera är också;

  • att överskottsmålet i budgeten på 1 - 2% övergivits. Ett överskott behövs enkelt uttryckt för att ekonomin ska vara stabil på sikt.
  • att den skattehöjning som skedde inför 2012 (50 öre/skattekrona) till stor del användes för att mildra besparingskrav som vänstern först gått ut med, men inte förmått hålla i. Kostymen dyker upp på nytt…
    Vi ska ta vårt ansvar.
    Men är det fel att använda extraordinära intäkter som skett? Det beror på. Låter man den ordinarie

verksamheten rulla på som tidigare, är det ohållbart. Verksamheten måste primärt drivas runt med hjälp av skatter och statsbidrag. När inte det är fallet, borde varningslamporna blinka och beslut tas om att se över verksamheten. Det kräver mod och handlingskraft. Då är det enklare att sätta sprätt på extrapengar och låtsas som det regnar.

Den här tillbakablicken och vår tabell presenterar vi för att komplettera vänsterns bild av den egna förträffligheten. När det gäller 2019 års underskott lovar vi att återkomma. Den slutsats Vänstern
torgför att ”nuvarande ekonomiska läge är till stor del självförvållat av Degerforsalliansen” – är
en sanning med modifikation. Naturligtvis orsakar det stora underskottet att arbetet för att förverkliga visionen ”Bästa Degerfors” blir tuffare. Men vi smiter inte ifrån vårt ansvar och ska leverera vad vi lovat under mandatperioden.

Muris Beslagic (S)
Johanna Svärd (S)
Anna Nordquist (M)
Birgitta Höijer (C)
Lars-G Hedenquist (L)