INGEN VINDKRAFT I GRYTENOMRÅDET

Under kommunstyrelsen senaste möte så informerade Eolus Vind AB om den tänkta
vindkraftparken vid Grytenområdet i västra Degerfors. De 12 vindkraftverken blir 250 meter höga och kommer synas vida omkring. Vi har nu i Centern diskuterat planerna om att bygga fler
vindkraftverk i Degerfors och anser att det inte ska byggas fler än vi redan har.

Planerna att bygga en vindkraftpark väster om Gryten, detta vackra rekreationsområde sätter vi
oss emot, det är flitigt använt. Området har många vandringsleder även vindskydd med grillplatser
samt möjligheter för övernattning om någon vill prova på att campa i vildmarken. I skogen har
många nyttan av att plocka bär och svamp, det blir inte mycket kvar av den ytan på grund av
säkerhetsavstånden runt området.
Dessutom finns det närboenden i Gryten och Strömtorp alldeles för nära dessa komplex som
påverkas av ljudet från verken då det ofta är västlig vindriktning.
Att bygga i skogen är också olämplig eftersom där bärs ljudet längre än vid byggnationer på
åkermark, sjöar och hav. Ett stort problem som också finns är skuggorna som bildas i samband
med vingarnas rörelse, det förekommer också ljud när vingarna passerar stolpen.
Vi har redan vindkraftverk i kommunen som ofta ställer till problem för att underhållet inte fungerar.
Det finns också vindkraftverk i västra delen vid Bäckhammar. Så vi har inte sagt helt nej när vi fått
frågan förut.
Vi är inte emot vindkraftverk men de bör placeras där de påverkar boende och miljön så lite som
möjligt.
Utred istället möjligheterna att bygga vindkraftverk utefter stora vägar där det redan nu finns
vägljud och trafik. Där är också närhet till att bygga vägar för att lättare få fram materialet till
vindkraftverken.


Centerpartiet i Degerfors