MOTION - ÅTERVINN PLASTEN

Återvinn plastmaterial som vi använder i kommunens verksamhet.

I ett miljömässigt tänk så bör vi börja ta till vara den stora förbrukning av skyddsprodukter som
finns är inom vården.
Dessa skyddsprodukter som bland annat består av skyddsförkläden, skydd för skorna och
handskar.
En del kommuner skickar redan nu dessa förbrukade skydd till speciella företag som återvinner
produkten enligt speciella rutiner.
Lika enkelt som vi sorterar andra saker exempelvis glas, tidningar, batterier skulle vi också kunna
sortera även dessa produkter. Detta bidrar till att en större del av plasten återvinns, det behöver vi
göra för att bli en mer miljöanpassad kommun.

Vi yrkar att:
kommunen återvinner plasten som används inom hemtjänsten och vårdboenden.

Birgitta höijer, Tommy Karlsson
Centerpartiet i Degerfors
2021-11-19