Viktigt med fortsatt gott samarbete

Som centerpartister i gränskommuner vill vi bevara och försvara det goda samarbetet som finns mellan Örebro län och Värmlands län.
Ingen vinner på att en gräns blir som en osynlig mur mellan oss utan att samarbetet kan fortsätta att utvecklas i positiv riktning för båda länen. Om det kommer en dag då beslutet blir att Svealandsregionen bildas utan Värmland.

Båda länen är beroende av bra service för sina innevånare, vård, utbildning och infrastruktur är några utav de viktiga områdena. Den trygghet som det nuvarande samarbetet inom sjukvården skapar är en ökad livskvalité i hela östra Värmland. Karlskoga lasarett har vid många tillfällen fått flera utmärkelser för sin goda vård, vi känner en oro att det skulle vara hotat.
Karlskoga och Lindesbergs lasaretts fördelar måste lyftas fram i det här förslaget till regionbildning.
Såsom närhet till akutvård och Karlskogas BB, det mindre lasarettets möjligheter till specialistkompetens i samarbete med USÖ.
Bra utbildningar är också viktigt. Närheten till högskolor med bra utbildningar, för att studerande som flyttar till studier på andra orter får jobb och blir kvar där.
I dag samarbetar Örebro universitet även med landstinget i Värmland angående arbetsplatsförlagd utbildning för blivande läkare. Ytterligare ett skäl att inte dra en gräns mellan Örebro och Värmlands län!
Infrastrukturkorridoren mellan Stockholm och Oslo är en fördel för godstrafik och för pendlare. Den frågan riskerar att tappa fart och tillväxten bromsas om vi inte tydligt jobbar med frågan oavsett var regiongränsen dras.
Ur vårt perspektiv så har Örebro och Värmlands län ett väl utvecklat gränsöverskridande samarbete som absolut inte får utarmas.
Så vi vill ju naturligtvis i första hand se en regionbildning tillsammans med Värmland.

Inga-Lill Andersson gruppledare Centerpartiet Karlskoga kommun
Birgitta Höijer gruppledare Centerpartiet Degerfors kommun
Lars-Göran Zetterlund gruppledare Centerpartiet Hällefors kommun