Borde vara positivt

 2016-10-28
Att kommunen skulle få en privat förskola i ett centralt läge borde vara positivt särskilt när det är ett mycket stort behov av att på kort tid få fram fler platser.

 Myndighetsnämndens roll är att bevilja bygglov samt att säkerhetsställa att lagar och regelverk följs inom kommunen.
Myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S) brukar framföra att nämndens uppgift är att fatta beslut efter dom lagar och regelverk som en kommun har att rätta sig efter, men i fallet Rapphönan verkar han frångå sina principer antagligen av ideologiska skäl.

Att kommunen skulle få en privat förskola i ett centralt läge borde vara positivt särskilt när det är ett mycket stort behov av att på kort tid få fram fler platser.
För min egen del är det inte av någon större betydelse om det är kommunalt eller privat utan det viktiga är att se till att dom som bor i kommunen får den service dom har behov av.
Och för det andra att myndighetsnämnden fattar beslut som har juridiskt stöd i dom bygglovsärenden vi tar beslut om.


Per-Olof Södergren (C) Myndighetsnämnden