Enad allians i Karlskoga

Sedan valet har Sverige mer eller mindre lamslagits på grund av svårigheterna att få fram ett regeringsalternativ som får ett tillräckligt stöd i Riksdagen.

Anledningen är uppenbar, vi har ett nytt politiskt landskap som rikspolitiken har ytterst svårt att hantera. Motsvarande förutsättningar ges i ett stort antal av Sveriges kommuner men uppfinningsrikedomen är uppenbarligen större på det kommunala planet och det finns styren på plats nästan undan undantag. För Allianspartierna i Karlskoga fanns det till slut inget annat alternativ än att styra i en stark minoritet och med facit i hand känner vi att det är den rätta vägen för att göra Karlskoga ännu bättre. I Alliansen tror vi på jämställdhet, individualism och alla människors lika värde. Rätten att fatta livets stora beslut ska ligga hos var och en. Kön, klass eller klan ska inte avgöra framtiden för våra barn och ungdomar. Alla barn ska med egna ansträngningar och andras hjälp kunna bygga sin egen framtid. Barn ska inte ärva sina föräldrars sociala problem. Vi kommer att stärka kunskapsfokus i Karlskogas skolor, ställa högre krav på ordning och reda och se till att skolan än en gång blir språngbrädan för social rörlighet. Inte minst med hänsyn tagen till det sistnämnda var det oerhört viktigt att komma till skott och kunna presentera en budget som gör en historisk satsning på Karlskogas skolor.
Budgeten kommer att beslutas 27 november och ger förutom den efterlängtade och behövliga förstärkningen till skolan bland annat också medel till förebyggande insatser för barn och unga inom socialnämndens områden.
Från 1 januari 2019 kommer mycket att hända i Karlskoga. Alliansen har en gemensam reformagenda som behövs för att utveckla Karlskoga. Karlskogaborna vill se förändring och utveckling men också få valuta för skattepengarna – det kommer att kräva tuffa prioriteringar. Alliansen ser också värdet i att kommunicera allt som redan är bra i Karlskoga och allt positivt som kommer med ett nytt politiskt styre men vi måste sträva mot att stå raka i ryggen och vara stolta över Karlskoga!
Allt detta – och mycket annat – kommer nu att bli verklighet. Inte för att det är enkelt men för att det är möjligt och för att det är rätt. Därför är det så värdefullt att allianspartierna i Karlskoga förstår att våra väljare finns i Karlskoga och inte i Stockholm eller någon annan stans i landet heller för den delen. Alliansen i Karlskoga står trots turbulensen på riksplanet mer enade än någonsin och för Karlskogas bästa.


Tony Ring (M)
Inga-Lill Andersson (C)
Anna Blomquist (KD)
Anneli Lyckeborn (L)