Unna dig svenskt kött

Dagens debatter handlar ofta om hur negativt kossor påverkar klimatet. Vi kan inte låta bli att äta men vi kan påverka klimatet genom att välja vad vi äter. Så är det självfallet, men jag reagerar mot den ensidiga skrämselpropaganda mot kött som vissa bedriver. Det är nämligen stor skillnad i klimatpåverkan när det gäller hur maten, inte minst köttet, har producerats.

Varför handlar bara klimatpåverkan om nötkött och inte all mat som är negativt för miljö, det finns massor av andra råvaror. All mat vi producerar har en klimatpåverkan vare sig de är animaliska eller vegetabiliska.

Sanningen är att utsläpp från kött som producerats i Sverige är långt mindre än från kött som producerats i andra länder.

Du kan äta svenskt - gärna närproducerat- kött med gott samvete. Minska gärna din köttkonsumtion men välj då bort importerat kött. Vilket jag hoppas att det är något som vi alla har kommit till insikt med. Vi måste inte alla vara veganer men vi kan äta klimatsmart.

Det fantastiska med kossan är att hon äter gräs och vi kan nyttja henne på marker som inte lämpar sig för andra grödor. Hon skapar även ett fantastiskt frukostbord med yoghurt, ost, smör och mjölk.

När vi pratar klimat och miljö måste det finnas en balans mellan dem, samt hur det totalt påverkar över en längre tid. Vi ska ha en helhetssyn när vi pratar om korna som miljöbovar för att de släpper ut metangas. Korna hjälper till att hålla landskapet öppet och den biologiska mångfalden levande. Växter och vallar binder koldioxid, samtidigt som gödseln från nötkreatur är viktig för att det ska växa bra, för insekter och blommor. Det är ett hållbart miljötänk.

Vi får inte glömma att all jord – och skogsbruk binder stora mängder koldioxid, den stora delen av klimatpåverkan är traktorns drivmedel, dieseln. Det borde vara nettoutsläppen som redovisas när i pratar klimatpåverkan. Ett modernt, effektivt och miljövänligt jord- och skogsbruk kan göra mer klimatnytta än kanske någon annan näring. Vi har kommit långt i Sverige och att då fortsätta minska den svenska jordbruksproduktionen vore fullständigt fel.

Av klimatskäl bör vi aktivt sträva efter att höja vår jordbruksproduktion och därmed höja självförsörjningsgraden, såväl för att minska de globala utsläppen som för att minska transporterna. I dag finns endast 337 000 mjölkkor, för 90 år sedan var de 2 miljoner. Som det är idag är vi inte ens självförsörjande 50 %. Som följd blir att vi importerar massor av mat.

Miljö skapas av en levande landsbygd med ett livskraftigt jordbruk, våra betesvallar är bland världens mest artrika områden. Klimatet gynnas av en ökad produktion på våra marker, skog som åkermark.

Mer närproducerad svensk mat för en bättre miljö och klimatets framtid.

Inga-Lill Andersson
Centerpartiet Karlskoga