Inte det bästa för miljön

Svar till Jonas Paulsson, "Vi behöver en vegonorm i offentlig sektor"

Det stämmer det du säger att om vi planterar skog på alla ängar och åkrar så skulle det göra den absolut bästa effekten för klimatet. Men det är inte det bästa för miljön.

Insändaren som besvaras: Ska vi ha ett öppet landskap så behövs de betade djuren på ängar där olika växter och bin trivs. Vi behöver våra bin för pollinering för ett hållbart ekosystem och det behövs gödsel för odling av vegetabiliska produkter.

Jag vill inte att vi ska importera mer än nödvändigt av något livsmedel, vi måste bli mer självförsörjande i Sverige, då behöver vi all åkermarken vi har i dagsläget. En produktiv skog som växer är det allra bästa sättet att binda koldioxid och därmed bäst för klimatet. Men om allt växer igen så kommer inte vi kunna ha odlingar som räcket till för all vegetarisk mat som behövs.

Jonas hänvisar till artiklar och forskning som passar hans livsåskådning. Kan informera om att det finns forskning som säger att kött har viktiga proteiner som hjärnan behöver för hjärnans utveckling,

som inte är lika lätt att få via vegetabiliska produkter.

Skolmaten som vi serverar ska vara en näringsriktig och varierande kost som ger barnen det näringsbehov de behöver. Vi behöver både produktiv skog och levande ängs- och åkermark med massor utav insekter, växter, småfåglar och även andra vilda djur. En biologisk mångfald.

Inga-Lill Andersson
Centerpartiet Karlskoga