Alliansens princip tycker vi är bra

I ytterligare en insändare ”Alliansen saknar principer” visar Daniel Ekelund från Miljöpartiet att han fortfarande inte förstått det orimliga i hans sätt att argumentera kring principer och demokrati.

Ekelund är i alla fall mycket tydlig med att han alltid kommer att särbehandla och utestänga en av kommunstyrelsens demokratiskt valda och utsedda ledamöter. Det är ett tankesätt som Alliansen inte ställer upp på för så länge någon har ett legitimt mandat behandlar vi alla lika oavsett vad vi tycker om den politik som deras partier företräder. Att som Ekelund hänvisa till 2015 - 2017 är bara ett desperat försök att blanda bort korten.

Sverigedemokraterna hade förra mandatperioden en hel del interna oenigheter vilket ledde till att det tidvis saknades representation i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige

men när det fanns någon att kommunicera med gjorde vi det. Daniel Ekelunds ställningstagande är i sig inte uppseendeväckande men det som förvånar är att Socialdemokraterna i Karlskoga, likt Stefan Löfven på nationell nivå, rättar sig efter det minsta partiet. Att låta Miljöpartiet hålla i taktpinnen har inte varit någon direkt framgångsfaktor för Löfven och det är bara att konstatera att Sverige varit politiskt lamslaget

det senaste året. För att få perspektiv kan Ekelund och alla andra intresserade läsa Karlskoga kommuns årsredovisning som snart publiceras. I årsredovisningen framgår hur ett tydligt och starkt ledarskap ger konkreta resultat, precis det som Alliansen lovade före valet och levererade efter valet – det tycker vi är en bra princip.

Tony Ring
Moderaterna

Inga-Lill Andersson
Centerpartiet

Anna Blomquist
Kristdemokraterna

Anneli Lyckeborn
Liberalerna