Viktiga delar i totalförsvaret

Med anledning av det försämrade omvärldsläget med krig i vårt närområde har riksdag och regering bestämt att totalförsvaret ska återuppbyggas och betydande ekonomiska medel tillskjuts nu såväl för det militära som det civila försvaret. Sverige har även sökt medlemskap i Nato, vilket förändrar Sveriges säkerhetspolitik och totalförsvar i grunden.

En viktig kugge i återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar är de frivilliga försvarsorganisationerna som utgör en betydande förstärkningsresurs i såväl kriser som i krig. De frivilliga försvarsorganisationerna genomför viktiga folkbildande insatser när nu allt fler medborgare söker sig till organisationer som exempelvis Civilförsvarsförbundet och Lottakåren.
En del av de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet sker i aktiviteter och studiecirklar som stöds via studieförbunden. Regeringens nu annonserade neddragningar av anslagen för studieförbunden riskerar att försämra de folkbildande insatserna som krävs i uppbyggandet av det svenska totalförsvaret.
Folkbildningen bidrar aktivt till att öka befolkningens enskilda krisberedskap, samhällets motståndskraft i kris och utvecklar nödvändiga kompetenser för vårt samhälle i såväl krissituationer som ytterst om vårt land drabbas av krig.
Sveriges totalförsvar riskerar nu att gå i otakt när folkbildning inom totalförsvar dras ner samtidigt som totalförsvaret blir en större del av statens utgifter genom ökade anslag till Försvarsmakten och andra myndigheter.

Cristoffer Stockman