Boende, infrastruktur och trafik

Bild

Kumla kommun växer. I översiktsplanen 2040 förutspås det att vi kommer att öka med 8000st medborgare till år 2040. För att det ska vara möjligt behöver det byggas 3000-4000st nya bostäder i kommunen. 

Att bygga så många bostäder i Närkes minsta kommun innebär stora utmaningar och belastningar på miljön. En stor del av invånarna pendlar till andra städer för att jobba, allra flest till Örebro. Det är Centerpartiets roll att inte bara peka på miljöproblemen utan också finna politiska lösningar.

För att nå våra hållbarhetsmål måste vi redan nu använda oss av modern teknik och börja bygga innovativa, klimatsmarta bostäder. Vi måste värna om vår mark och noga se över alternativ till att bygga på jordbruksmark eller minska ytan på stora sammanhängande skogspartier. Helst ser vi att vi förtätar i tätorterna och bygger i närheten av tidigare bebyggelse. Framtidens bostadsområden måste vara flexibla med olika typer av bostäder och de måste vara mer tätbebyggda än de vi ser idag. På landsbygden ser vi positivt på utökande av bostäder i byar och längs med befintliga bygator. I nya bostadsområden ska det planeras för gröna ytor där människor kan mötas och även mikroparker som ska främja den biologiska mångfalden.

Kollektivtrafiken kommer att vara en av de viktigaste resurserna och de ska verka till att hela Kumla ska leva. Kollektivtrafiken ska vara hållbar och den ska styra var nybyggnation skall planeras. I dag pendlar ca 5000 personer dagligen mellan Kumla-Örebro och ca 1200st mellan Kumla- Hallsberg. Vi vill att pendlingen ska underlättas genom att verka för pendeltåg mellan Hallsberg-Kumla-Örebro och det ska finnas god möjlighet att parkera och ladda bilarna vid stationen. Vid nya bostadsområden behöver övrig service såsom skolor, äldreboenden och handel noga planeras.

Läs mer om frågor som vi driver just nu eller har drivit tidigare:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.