Miljö, klimat, energi och natur

Bild

Klimatförändringarna är det största miljöhotet mot mänskligheten. Dess konsekvenser riskerar att underminera frihet och välfärd för kommande generationer. Vi måste ta fram snabba och konkreta åtgärder idag.

Vi i Centerpartiet anser att vi har en skyldighet att inom mindre än en generation bli ett samhälle med hundra procent förnybar energi. Kumla behöver se över kollektivtrafik och transporter. Vi behöver tänka innovativt kring hur bygger bostäder och hur vi hanterar försörjning av vatten på ett hållbart sätt. Vi behöver strategier med tydliga instruktioner för hur vi ska nå våra satta mål. Vi behöver helt enkelt mindre prat och mer agerande.

Att skydda den biologiska mångfalden är nödvändigt för att ekosystemen ska kunna fortleva. Vi vill främja områden med naturbete och värna om våra humlor och bin. Mänskligheten är beroende av de ekosystem vi har omkring oss och som vi är en del av.

Vi strävar efter att Kumla kommun ska utvecklas mot ett rikt växt- och djurliv, där en mångfald av olika naturtyper och naturområden med god spridning över staden ska utvecklas. De gröna områdena ska vara tillräckligt stora och har kopplingar mellan sig, för att olika arter långsiktigt ska kunna leva och utvecklas. Stadens grönområden ska skötas för att gynna ett rikt växt- och djurliv och ekosystemtjänster. Även här behöver vi ta fram tydliga mål och uppföljande handlingsplaner för att lyckas nå fram till våra satta mål.

I ett Kumla, med ett rikt och hälsosamt stadsliv, finns parker och naturområden nära kumlabor och besökare. Staden erbjuder park- och naturområden för alla, med rika och varierade upplevelser. Det går att röra sig längs blå och gröna stråk, både till vardags och som rekreation. Medborgarna ska känna sig delaktiga i planeringen och ges möjlighet att ta egna initiativ.

Det är Centerpartiets roll att inte bara peka på miljöproblemen utan också finna politiska lösningar.

Frågor som vi driver just nu eller har drivit tidigare:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.