biologisk mångfald i stadsrummet

Motion angående gröna ytor i stadsmiljö: Mikroparker och fasadgrönska - biologisk mångfald i stadsrummet

Centerpartiet Kumla vill se en större ambition i Kumla för tredimensionell grönska med fasadgrönska och mikroparker. Vi som kommun bör leda vägen för ett grönare Kumla med gröna väggar och tak i stadsrummet. Vi vill sätta Kumla på kartan som en grön och hållbar kommun som främjar biologisk mångfald.

Ett koncept som lanserats i andra städer runt om i världen är mikroparker, eller sk. pocket parks. Där blir små, outnyttjade ytor till parker i litet format som ger inslag av grönska i stadsmiljön.

Temporära parker eller pop-up parker fyller samma funktion och skapas med enkla medel runt om i staden i stället för att bevara ”hårda” ytor.

För att skapa grönska i stadsrummet och för att värna biologisk mångfald föreslår Centerpartiet Kumla att:

Kommunfullmäktige ger förvaltningen för Samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja planering för fasadgrönska och mikroparker i Kumla.

Magnus Claesson, Karin Lindqvist Kax