Trygghet, integration, krisberedskap, lag och rätt

Bild

Det offentliga samhället är till för människan, inte tvärt om. Vår uppgift är att se till att det offentliga sköts så som det är tänkt och så effektivt och rättssäkert som möjligt.

Centerpartiet anser att en god kommunikation med våra medborgare är ett viktigt sätt att uppnå trygghet inom kommunen. Kommunikation är en viktig fråga som vi kommer att jobba hårt för.

Alla ska känna sig trygga i Kumla kommun, oavsett ålder, kön och plats. Vi behöver en lokalt förankrad polis som ett led i att utveckla det brottsförebyggande arbetet.

Centerpartiet vill att resurser ska sättas in innan skada är skedd. Det kostar mindre, i såväl mänskligt lidande, som i pengar. Om t.ex. färre hamnar i missbruk så sparas kostnader för behandling och kanske till och med liv. Genom att fånga upp barn och unga som hamnat snett i ett tidigt stadium kan skada på egendom minska, våld mot annan person undvikas och fängelsevistelser minskar. Vi ser att större resurser och ett ökat samarbete mellan Föräldraföreningar, Socialen, BRÅ och Närpolisen är en bra strategi. Även civilsamhället kan spela en viktig roll i att förändra attityder.

Kumla ska ha en god krisberedskap och goda förberedelser för ett civilt försvar. Krisberedskapsarbetet ska säkerställa kontinuitetsplaner för all samhällsviktig verksamhet, exempelvis dricksvatten, IT-system och äldreomsorg. En viktig del av kommunens krisberedskapsarbete ska fokusera på information till allmänheten, regelbundna övningar inom civilt försvar och kunskapsbyggande insatser bland personal.

God krisberedskap ska finnas för risker och sårbara situationer på grund av klimatförändringarna såsom kritisk tillgång till dricksvatten, tillgång till el, väderfenomen såsom värmebölja, torka och vattenbrist, översvämning och skyfall. En viktig del i att värna om jordbruksmarken är för att under kriser kunna producera mat till våra medborgare.

Vi behöver reda ut de systemfel som finns inom integrationsarbetet och bli bättre på att ta vara på den kompetens och företagsamhet som finns hos de människor som kommer till oss. Att snabbt få tillgång till språk, utbildning eller arbete är en grundförutsättning för integration.

Frågorna som vi driver just nu eller har drivit tidigare:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.