Hållbar region

Att vi har en social, ekonomisk och ekologisk hållbar region är det bästa för vårt län.
En region står inför många utmaningar. Det måste finnas arbetstillfällen för att människor ska kunna klara sin ekonomi. Det måste finnas tillgång till mat, rent vatten och luft att andas. Det måste finnas möjlighet till fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter och platser för rekreation. Vi vill kunna bo, leva och verka där vi önskar, på landsbygden eller i staden. Alla oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, religion eller sexualitet ska få möjlighet att hitta sin plats i samhället och känna att de kan bidra på olika sätt. Målet måste vara att hitta sätt att utveckla vårt samhälle på ett hållbart sätt.

Vi behöver skapa en framtid där människor vill vara med och förändra, där vi tar hand om vår miljö och där vi tar hand om varandra. En framtid där det finns meningsfulla arbetstillfällen som skapas av entreprenörer eller företag som vill vara med och påverka vår gemensamma framtid.
Den cirkulära ekonomin, där man ser hela samhället som ett kretslopp, är en förutsättning för att driva vårt län framåt på ett hållbart sätt.
Centerpartiet i Region Örebro län strävar mot att skapa en hållbar region.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.