Text

Förtroendevalda 2022-2026

Sten Westberg, Karin Westberg, Thomas Säfström, Carina Lund, Raed Elshabrawi, Lena Berglert, Maria Persdotter, Safaa Alsawah, Bengt-Åke Karlsson, Mats Jonsson

Sten Westberg, Karin Westberg, Thomas Säfström, Carina Lund, Raed Elshabrawi, Lena Berglert, Maria Persdotter, Safaa Alsawah, Bengt-Åke Karlsson, Mats Jonsson.Gruppledare
Maria Persdotter

Politisk sekreterare
Maria Persdotter

Kretsstyrelsen
Ordförande: Lars Carlsson
Vice ordförande: Maria Persdotter
Kassör: Sten Westberg
Sekreterare: Karin Westberg
Ledamot: Raed Elshabrawi
Ledamot: Safaa Alsawah
Ledamot: Mats Jonsson

Valberedningen
Thomas Säfström Rita Sparrefors-Axelsson Bengt-Åke Karlsson

Kommunfullmäktige
Maria Persdotter, ledamot
Sten Westberg, ledamot
Karin Westberg, ledamot
Bengt-Åke Karlsson, ersättare
Lars Carlsson, ersättare

Kommunstyrelsen
Maria Persdotter, ledamot

Bildningsnämnden
Karin Westberg, ledamot

Kultur och fritidsutskottet
Karin Westberg, ledamot

Samhällsbyggnadsnämnden
Lars Carlsson, ersättare

Socialnämnden
Sten Westberg, ersättare

Beredningen för social hållbarhet Thomas Säfström, ledamot

Regionfullmäktige Maria Persdotter, ledamot Karin Westberg, ersättare

Lup-beredningen
Sten Westberg

Överförmyndarnämnden
Michael Cornell, ledamot (Ödeshög)

Ombud till distriktstämma 2023.
Maria Persdotter, Sten Westberg, Karin Westberg, Bengt-Åke Karlsson, Lena Berglert, Raed El Shabrawi, Arne Axelsson Ersättare: Safaa Alsawah, Mats Jonsson, Carina Lundh, Thomas Säfström, Carl-Johan Ahlbäck, Stefan Hedlund, Krister Karlsson, Siw Fransson

Ombud till vuxenskolan
Sten Westberg, Ordinarie

Distriktstyrelsen Östergötland Lars Carlsson, ledamot Maria Persdotter, ledamot

Beredning för strategisk samhällsplanering Bengt-Åke Karlsson

Koncernberedningen Bengt-Åke Karlsson

Motalakretsens revisorer
Elin Karlsson, Ordinarie
Sven-Inge Levin, Ordinarie
Krister Karlsson, Ersättare

Arbetsgrupper! Vi har olika arbetsgrupper som jobbar med integration, skola, omsorg, medlemsservice, trivsel, digitala medier m fl och skapar nya efter behov! Om du vill vara med och göra din röst hörd i någon grupp, hör av dig till vår politiska sekreterare Maria Persdotter!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.