Motala
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender

månadsmöte

Välkommen på månadsmöte!

På våra månadsmöten träffas vi och diskuterar olika teman för varje kväll. Teman är valda ur valprogrammet.

Naturligtvis är det fritt att även diskutera frågor och ärenden som närvarande medlemmar önskar lyfta fram. Du och dina vänner är alltid välkomna att besöka våra månadsmöten, som sker under mycket informella förhållanden.

Vi bjuder på fika med smörgås och frukt.

Relaterade artiklar