Karin Jonsson på utfrågning hos Hyresgästföreningen

Onsdagen den 26 mars deltog Karin Jonsson för centerpartiets räkning på årsmötet för Hyresgästföreningen Norrköping-Finspång-Söderköping i Mattesusgården.  Flera partier medverkade och efter den obligatoriska presentationsrundan ställde Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost, frågor som rörde byggandet av bostäder i kommunen, om man vill öka byggandet av hyresrätter, skatter och avgifter, inflytandefrågor m.fl.

Vill Du veta hur Centerpartiet svarar på dessa frågor så kontakta Karin Jonsson!