Närodlad mat till våra barn och gamla!

God och nyttig mat till våra barn och gamla, av råvaror från närområdet, från djur som levt enligt svenska djurskyddsregler. Det är frågor som centerpartiet kämpat för länge.

I Norrköpings kommunfullmäktige 2009 hade centerpartiet en motion där vi krävde att den mat som kommunen köper in och serverar till våra barn och gamla ska vara framställd enligt gällande svenska djurskyddsregler och enligt svenska miljökrav. Vi krävde också att upphandlingen ska göras på ett sådant sätt att det är möjligt för de mindre, lokala leverantörerna att lägga anbud. Det kan ske genom att dela upp livsmedelsupphandlingar i mindre grupper i stället för att en enda leverantör ska leverera allt från äpplen, morötter, bröd, fisk, kött, mjöl, pasta till halvfabrikat.

2009 hade s, v, mp ett förslag att det skulle byggas en jättelik matfabrik på Ingelsta. Där skulle i princip kommunens alla matportioner kunna tillagas och kylas ner och förpackas till matlådor. Matlådor till alla våra gamla och barn. Den ide'n tyckte vi inte om i Centerpartiet. Vi tog initiativet till att samla namnunderskrifter tillsammans med övriga Allianspartier och då blev det tydligt, att någon matfabrik det ville inte heller Norrköpingsborna ha. S,v och mp fick ge med sig och man tillsatte utredningar och en politisk styrgrupp.

Styrgruppen har tagit fram en Kostpolicy för Norrköpings kommun, som antagits av kommunfullmäktige. Alla partier fick platser i gruppen och jag som Centerpartist har lagt ner ett stort engagemang i styrgruppen. Centerpartiet kan de här frågorna och lägger stor vikt vid dem.

Nu har vi ett läge där vi i Norrköping har en kostpolicy som jag kan känna mig väldigt glad över. Det har byggts fler tillagningskök i de olika enheterna i kommunen och det pågår också en utredning om alternativa driftsformer.

Bara vi får nytt styre med ett starkt Centerparti i september så kommer det snart att finnas möjligheter till större självbestämmande i köken, att anpassa matsedeln till de barn som ska äta just där. Att laga mat på äldreboendet och låta våra gamla känna doften av mat. Vi vill komma bort från att alla i hela kommunen ska serveras samma mat samma dag. Vi vill också se ett samarbete med producenterna så våra barn vet varifrån maten kommer. Tänk så värdefullt att kunna besöka gården där maten som vi äter till lunch är producerad! Det är närodlad politik!

Kerstin Sjöberg (C)
Kandidat till landsting och kommunfullmäktige