Landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Norrköpingsbesök! 

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har besökt Norrköping och Vikbolandet.  Första besöket gjordes på Bjärby skola och fritidshem i Rambodal.  Eskil träffade elever och lokala företrädare och diskuterade den mat som serveras på olika vis i kommunen.  Kerstin Sjöberg, lärare på skolan och tillika kretsordförande för Centerpartiet i Norrköpings kommun var en av delatagarna.  Hon har varit aktiv i kommunens arbete med att arbeta med kostpolicyn.  Landsbygdministern betonade vikten av sund och säker mat och att kommunen som en part av många handlar i enlighet med de regler som samhället tillsammans satt upp och att man därmed ser över var man handlar sina råvaror.  Flera av skolans elever samtalade med ministern under måltiden.

Efter mötet i Bjärbyskolan fortsatte landsbygdsministern till Helgestads Idrottplats på Vikbolandet.  Där mötte företrädare för Kuddby IF och Östergötlands Fotbollsförbund upp.  Tillsammans informerade och diskuterades de satsningar som görs på landsbygden.  I regeringens satsning på ”Modern landsbygd” görs en fördubblad satsning på bredbandsutbyggnad, totalt 3,25 miljarder kronor.  Till detta kommer en öronmärkt servicesatsning på 700 miljoner kronor.  Detta är en ökning med 500 miljoner kronor mot tidigare.  Till detta kommer en särskild landsbygdspeng – för en attraktivare fritid.  500 miljoner kronor satsas på en attraktiv landsbygd (exklusive bredband).  Av dessa satsas minst 50 miljoner kronor på fler idrottsanläggningar och fritidsgårdar.  Det är just dessa medel som ministern och föreningsföreträdarna pratade om.  Föreningarnas företrädare informerade om vad dessa medel skulle kunna betyda i deras olika verksamheter.  Många föreningar ute på landsbygden skulle verkligen gynnas av stödet som skulle skapa stor utveckling av upprustning samt om- och tillbyggnationer.  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var mycket imponerad av Kyddbys idrottsplats och det engagemang som föreningen har.