Digital allemansrätt och mer pengar till bredband

Ingress

Centerpartiet vill att Sverige ska ha världens modernaste landsbygd. Därför måste landsbygdsbor få ännu bättre tillgång till bredband och bra täckning för mobiltelefoni. Oavsett var du bor måste du kunna driva företag, plugga på distans och nyttja de digitala tjänster vi är beroende av i dagens samhälle.

Regeringens bredbandssatsningar under de senaste åren har lett till att ungefär 6 600 hushåll och företag i Östergötland har fått bredband, antingen mobilt eller genom fibernätet. Sverige har högst andel fiberuppkopplingar i hela EU. 57% av hushållen och företagen har tillgång till 100 Mbit/s. Men det räcker inte. Målet är 90% till 2020. För att nå dit måste vi göra ännu mer.

Under våren har Centerpartiet och regeringen satsat 3,25 miljarder till bredbandsutbyggnad på landsbygden för 2014-2020. Nu tillför vi ytterligare 18 miljoner per år under samma period, för att inrätta regionala bredbandskoordinatorer. Deras jobb blir att samordna och driva på utbyggnaden lokalt och se till att pengarna används effektivt.

Att hela befolkningen ska kunna ta del av den digitala utvecklingen på lika villkor är en demokratifråga. De stora satsningarna på utbyggnad av bredband på landsbygden är ett steg på vägen mot en digital allemansrätt för hela Sverige.

Centerpartiet har tagit fram en femstegsplan för att uppnå målet om digital allemansrätt.

  1. Förstärk bredbandsutbyggnaden med 3,25 miljarder fram till 2020 och komplettera med 18 miljarder per år för regionala bredbandskoordinatorer.
  2. Frigör mer utrymme till mobiltelefoni genom att öppna 700 MHz-bandet och skärpa täckningskraven.
  3. Inför en EU-gemensam märkning för mobiltelefoner så att konsumenterna får tillgång till tydlig information om telefonernas täckning.
  4. Stärka informationen till konsumenterna genom bättre och tydligare täckningskartor.
  5. Fortsatta satsningar på digital delaktighet för att alla ska kunna bemästra tekniken och minska de digitala klyftorna.

Utbyggt bredband och förbättrad mobiltäckning är viktiga sätt för att skapa tillväxt i hela landet. Centerpartiet vill att hela Sverige ska leva. Det kräver kraftfulla satsningar för mer och snabbare bredband, bättre mobiltäckning och en digital allemansrätt.

Michael Cornell ( C )