Satsningarna i Norrköpings kommun 2016

Idag har Kvartettens kommunalråd presenterat satsningar för Norrköpings kommun under 2016.  

bilagan finns en sammanfattning av det som presenterats.