Fler nya tjänster till skolan

Kvartetten presenterar budgeten för 2018!

Norrköping växer så det knakar. Efter flera decenniers lågt byggande byggs det nu runt 1000 lägenheter per år. Antalet arbetstillfällen ökar snabbare och ungdomsarbetslösheten sjunker. Om en dryg månad börjar bygget av ny järnväg som knyter ihop Norrköping med huvudstadens näringsliv. Detta ger ytterligare nya arbetstillfällen samtidigt som många arbetsgivare redan idag har svårt hitta kompetent personal.

Många känner sig samtidigt otrygga och oroliga för framtiden. Trots att skolan under senare år har tillförts nya pengar lämnar många grundskolan utan godkända betyg. Droger och kriminalitet är allvarliga bekymmer. Människor som flytt från förtryck och krig, och som inget hellre vill än att jobba och försörja sig själva, saknar kunskap för den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten är fortfarande hög.

Två beskrivningar av samma kommun, båda lika sanna. På många områden har utvecklingen dock vänt. Kurvorna för nya jobb och bostäder pekar uppåt. När den styrande Kvartetten tog över ansvaret var kön till särskilda boende för äldre lång. Vården har tillförts mer pengar och nu är kön nästan helt borta. Samtidigt går det inte bra för alla Norrköpingsbor. Vi lever i en segregerad kommun.

Norrköping har avancerat i näringslivsrankingen och förstärkt sin roll som regionens kultur- och idrottsstad. Vi är på väg att bli hela Sveriges musikhuvudstad. Idag arbetar 500 norrköpingsbor inom musikbranschen. Samtidigt skapar kriminalitet otrygghet och ett utanförskap.

I dag presenterar Kvartetten sin fjärde budget med förslag för nästa år och de kommande tre åren. Med våra förslag vill vi hålla i och förstärka de senaste årens framgångar. Vi fortsätter utbyggnaden av äldreomsorgen och vi planerar för fler bostäder.

Budgetens viktigaste budskap är emellertid något annat. Vi vill att utvecklingen vänder även på de områden där utvecklingen fortfarande inte går åt rätt håll. Skolresultaten ska vända, och därför ger vi bättre stöd till pedagoger och annan personal på skolor med svårast uppdrag och lägst resultat. Vi avsätter ytterligare ca 30 miljoner kronor till skolan för kvalitetshöjningar. Det motsvarar cirka 50 nya tjänster och ska bland annat användas för att stärka elevhälsan och tidiga insatser.

Samtidigt som arbetslösheten är hög har vi som sagt brist på arbetskraft inom flera områden. Svaret är ytterligare förstärkning av framför allt yrkesutbildningen. Vi behöver göra mer för att få fler i arbete.

Alla kommuner får en tuffare ekonomisk situation de kommande åren, och Norrköping är inget undantag. För att kunna fortsätta förstärka skolan omfördelar vi pengar från andra områden med undantag för vård och omsorg.

Kriminaliteten och otryggheten ska tryckas tillbaka. Redan i dag görs mycket, men det räcker inte. Samarbete med polisen är helt avgörande, och vi ser ett tydligt samband mellan utanförskap och sysslolöshet. Samtidigt som vi erbjuder fler utbildningsplatser och jobb, måste vi också ställa krav på de arbetssökande att ta de jobb och de möjligheter som ges.

Vår budget för 2018-2021 har rubriken Utbildning och Trygghet därför att vi vill se ett Norrköping håller ihop. Det räcker inte med att det går bra för många norrköpingsbor. Det ska gå bra för alla.

Karin Jonsson, Kommunalråd (C)
Lars Stjernkvist, Kommunalråd (S)
Kikki Liljeblad, Kommunalråd (S)
Olle Johansson, Kommunalråd (S)
Eva-Britt Sjöberg, Kommunalråd (KD)
Reidar Svedahl, Kommunalråd (L)