Centerpartiet i Norrköpings kommun har genomfört sin medlemsomröstning

Mellan den 1 till och med den 11 december 2017 genomfördes medlemsomröstning bland alla medlemmar i Norrköpings kommun inför fastställande av valsedel till 2018 års val.

Det var ca 90 personer nominerade och 44 av dessa valde att ställa upp i medlemsomröstningen. Resultatet i medlemsomröstningen ligger till grund för listkommitténs diskussioner i utformandet av en valsedel – därmed inte ett färdigt förslag till valsedel.

10-i-Topp:
Karin Jonsson, Vikbolandet
Lars-Olof Johansson, Vikbolandet
Roger Sandström, Norrköping
Kerstin Sjöberg, Vikbolandet
Christian Widlund, Norrköping
Ellen Ek, Norrköping
Fredrik Blomberg, Krokek
Kajsa Törnqvist Netz, Mem
Alexandra Asp, Norrköping
Erik Darenius, Åby

- Vi har inte på många år varit med om ett så stort intresse för att finnas med i Centerpartiet och på vår kommunfullmäktigelista, säger Madeleine Johansson, ordförande i Centerpartiets listkommitté. ”Vi har fått en bra grund till hur medlemmarna vill att valsedeln ska se ut men vi har många olika faktorer att ta hänsyn till vid framtagandet av lista. Listkommittén har påbörjat arbetet och kommer att lämna ett fullständigt förslag till kretsstämman som äger rum den 8 februari”, avslutar Madeleine Johansson.

 

Vid frågor kontakta Madeleine Johansson på mobil 073-054 09 29.