Centerpartiet presenterar sitt politiska program för Norrköpings kommun 2019-22!

Centerpartiet som är en del av den styrande Kvartetten i Norrköpings kommun har arbetat fram ett nytt politiskt program för 2019-2022. Centerpartiet går fram som eget parti i valrörelsen. Arbetet har involverat mer är 40 personer som deltagit i fem politiska arbetsgrupper samt ett par medlemsmöten då programmets innehåll har diskuterats. Då partiet växt i medlemsantal har även nya medlemmar varit delaktiga i framtagandet av det nya programmet.


 

De politiska prioriteringar som Centerpartiets avser att arbeta med under kommande mandatperiod är:

Utveckla hela kommunen!

 • Bredband och modern IT för jobb, företagande och delaktighet i hela kommunen
 • Utveckla turism i hela Norrköpings kommun
 • Ta fram en modell för att möjliggöra flera byggbara tomter på landsbygden
 • Kommunens prioriterade utvecklingsorter ska planläggas för nya bostäder och verksamheter
 • Utveckla boendeformer för alla åldrar även i de mindre orterna
 • Värna de gröna näringarnas utvecklingsmöjligheter för bra och säker mat, mera byggande i trä och förnybar energi och drivmedel

Jobb och företagande

 • Norrköping ska ligga i topp 10 i företagarklimat
 • Möjliggör för entreprenörer och småföretagare att delta vid upphandlingar.
 • Kommunen ska tolka lagar ur ett ”brukarperspektiv”
 • Ha bra kommunikationer, bredband och annan infrastruktur i hela kommunen så att du kan driva företag var du än bor!
 • Norrköping behöver flera yrkesutbildningar för att matcha arbetsmarknadens behov
 • Norrköpings kommun ska aktivt jobba med att få in våra nyanlända i utbildning och jobb

Miljö/klimat

 • Norrköping ska fortsätta att ha ambitiösa miljö- och klimatmål
 • Fler gröna stadsmiljöer för att öka människors livskvalité
 • Norrköping ska vara Sveriges energieffektivaste kommun
 • Bruka utan att förbruka, bevara brukningsvärd jordbruksmark
 • Det ska vara rent och snyggt i Norrköping
 • Norrköping ska enbart använda förnybar energi och drivmedel år 2030
 • Norrköping ska öka andelen närodlad mat i våra offentliga kök


Läs det kommunpolitiska programmet här