Svar på insändare ang kvartetten av införd i nt 2018-07-03

Kerstin Sjöberg

Kretsordfrande Kerstin Sjöberg svarar på insändare angående Kvartetten från Göran Andersson

Göran Andersson beklagar sig över att fyra partier i Norrköping samarbetar. För Centerpartiets del var beslutet att ingå i den nuvarande Kvartetten enkelt att fatta. Valresultatet 2014 gav inte underlag för en Alliansregering i majoritet i Norrköping, däremot för tre Allianspartier plus S. Vi ansåg att vi skulle kunna tillföra något nytt i jämförelse med den tidigare konstellationen (som bestod av S, V och Mp). C, KD och L var regeringsdugliga och från vår sida var det naturligt att tillsammans med S ta ansvar och utveckla Norrköping, nu med mer borgerlig politik. Göran Andersson borde uppskatta att tre borgerliga partier tillträdde och att V och Mp fick lämna.

För ett politiskt parti är största uppgiften att försöka få så mycket genomslag som möjligt för sin politik. Det får givetvis inte ske till vilket pris som helst. Vi har därför sagt tydligt nej till ett samarbete med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vi anser för en politik som ligger oerhört långt ifrån vår ideologi.

Däremot är vi öppna för samarbete med andra partier som är villiga att ta ansvar och på ett konstruktivt sätt jobba med frågor som för Norrköping framåt. Centerpartiet går fram som enskilt parti i årets valrörelse men vi har också sagt att får vi ett förnyat förtroende av våra väljare så är vi villiga att fortsätta inom den nuvarande Kvartetten. Om så inte blir fallet måste majoritet byggas i andra konstellationer.

Det pågår många spekulationer nu om vilka som ska styra Norrköping framöver. Låt oss först ha ett val där väljarna får säga sitt. En sak är dock säker, den politiska kartan har ritats om och ska vi nå nya politiska majoriteter så måste man både ge och ta, oavsett storlek på parti. Samarbetet i Kvartetten har byggt på ömsesidig respekt, vi i Centerpartiet har fått igenom många viktiga frågor, men vi siktar på att göra mer för att ta Norrköping Framåt!

Kerstin Sjöberg
Kretsordförande