Vi äventyrar inte företagsklimatet!

Företagare bör tycka att Moderaternas samarbete med Vänsterpartiet är betydligt mer oroande än att vi andra har sagt ja till en motion som i realiteten inte förändrar något mot tidigare, skriver de borgerliga företrädarna för Kvartetten, i ett svar till moderaterna Sophia Jarl och Fredrik Björkman infört på Norrköpings Tidningars debattsida den 25 januari.

I en debattartikel i NT den 25 januari ställer Sophia Jarl och Fredrik Björkman, båda (M), frågor om en motion gällande övertagande av personal vid s k verksamhetsövergång. De låter påskina att privata företag måste överta personal i samband med samtliga kommunens upphandlingar. Det stämmer givetvis inte och är inte ens förenligt med LOU; lagen om offentlig upphandling. (V) har heller inte krävt att samtliga upphandlingar ska omfattas av verksamhetsövergång utan endast ”när så är möjligt”. Utrymmet för att ställa krav på personalövertagande i upphandlingar utanför tillämpningen av de tvingande reglerna om verksamhetsövergång är enligt vår mening synnerligen begränsade utifrån LOU. När frågan diskuterades i kommunstyrelsen så uppfattade vi att (M) inte heller hade någon avvikande åsikt vad gäller verksamhetsövergång. Då kommunen redan idag följer de regler och direktiv som finns vid verksamhetsövergång ansåg vi att förslaget i realiteten redan var genomfört och inte medförde förändringar. Av den anledningen har det heller inte gått ut några nya direktiv kring upphandling.

(C), (L) och (KD) driver en politik för företagande och skulle inte rösta för ett förslag som äventyrar företagsklimatet eller upphandlingsförmågan i kommunen. Tyvärr bidrar debattörerna till att ge en negativ bild om kommunens inställning till företagare och upphandling när de drar felaktiga slutsatser.

Samtidigt som debattörerna anklagar oss för att gå åt vänster är det allmänt känt att det finns ett samarbetsavtal mellan (M), (V) och (MP) i Norrköping. Resultatet av avtalet har blivit att (V) fått flera platser i kommunens nämnder, något som (V):s gruppledare anser har ökat deras politiska inflytande. Sophia Jarl har också uttryckt att det är rimligt att utöka antalet ledamöter i kommunens bolagsstyrelser för att ge mer plats åt (V). Företagare bör tycka att (M):s samarbete med (V) är betydligt mer oroande än att vi andra har sagt ja till en motion som i realiteten inte förändrar något mot tidigare.

Karin Jonsson (C)
Reidar Svedahl (L)
Eva-Britt Sjöberg (KD)