Fler Centerpartister från Östergötland i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Centerpartiet i Östergötland får stor utdelning när beredningarna inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) idag utses av SKLs nytillträdda styrelse; Karin Jonsson, Norrköping väljs till ordförande i beredningen för samhällsbyggnad, Julie Tran, Linköping väljs som ersättare i demokratiberedningen och Göran Gunnarsson, Linköping väljs till SKLs valberedning.

Kommunerna och regionernas val till SKL resulterade i ett majoritetsskifte. De kommande fyra åren styrs SKL av en klassisk alliansmajoritet (M,C,KD,L).

  • Det goda valresultatet för Centerpartiet bidrar till att uppdragen blir fler än tidigare år, vilket också innebär att Centerpartiet i Östergötland nu har fler representanter i beredningarna, säger Göran Gunnarsson, SKLs valberedning.

Karin, Julie och Göran ser fram emot sina uppdrag med stor glädje och känner en stor ödmjukhet inför förtroendet.

  • Centerpartiet i Östergötland har ett stort förtroende ute i landet. Inte minst har vårat tidigare arbete i SKL visat att vi har mycket att bidra med, säger Karin Jonsson, nybliven ordförande SKLs beredning för samhällsbygnad.
  • Demokratifrågor ligger mig varmt om hjärtat. Här vet jag att jag kan göra skillnad, säger Julie Tran, nybliven ersättare i SKLs demokratiberedning.

För mer information kontakta:
Karin Jonsson Tel: 073-205 42 60
Julie Tran Tel: 010-103 71 16
Göran Gunnarsson Tel: 070-517 16 59

Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 landsting. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Läs mer på www.skl.se