Moderat kritik saknar helt grund!

Replik på "Ännu långt till handling för Centern" införd i NT den 18 juni.

Moderaterna Sophia Jarl, Fredrik Björkman och Per Helgesson riktar kritik mot centerpartiet för att vi inte driver frågor kring livsmedelsstrategi och landsbygd tillräckligt hårt. Kritiken är både befängd och saknar helt grund.

Sanningen är att just moderaterna är det parti som mest har motarbetat både upphandling av svensk mat och att jordbruksmarken ska bevaras i Norrköpings kommun. Lite självrannsakan och ödmjukhet hade varit på plats hos moderaterna innan man riktar kritik mot andra.

Centerpartiet välkomnar dock moderaternas uppvaknande även om det kom mycket sent. När Centerpartiet redan för tio år sedan föreslog att kommunen skulle upphandla mat enligt svenska miljö- och djurskyddsregler så röstade moderaterna nej till det. De ansåg att förslaget andades protektionism. Kommunfullmäktige antog dock vårt förslag och sedan dess har kommunen också aktivt jobbat med upphandlingsfrågor och ligger också långt framme där. T ex kan nämnas att 90 % av det kött som upphandlas är svenskt och dessutom lokalproducerat.

Moderaterna har också konsekvent vägrat att se jordbruksmarken som en ändlig resurs. Centerpartiet har tillsammans med flera andra partier genom åren motsatt sig bebyggelse på jordbruksmark. Moderaterna har dock aldrig ifrågasatt det utan snarare tvärtom kritiserat kommunen för att vi inte får fram tillräckligt med företagsmark till andra företag. Moderaterna har Inte vid något tillfälle sagt nej till bebyggelse på jordbruksmark vid de översiktsplaner som kommunfullmäktige har antagit. Sedan Centerpartiet kom i ledande ställning har jordbruksmark undantagits från att planläggas som verksamhetsmark, det ser vi som en framgång.

Moderaterna gick i våras ut och talade om att man skulle värna jordbruksmarken och äganderätten, det är bra. Det dröjde dock bara några veckor så sa moderaterna ja till att planlägga och bygga ut större verksamhetsområden som till stor del består av jordbruksmark. Detta torde vara speciellt besvärande för Per Helgesson som sa ja till detta och som dessutom är ordförande i LRF i Norrköping.

Centerpartiet kommer att fortsätta att driva både landsbygdsfrågor och att den lokala livsmedelstrategin förverkligas. Vi välkomnar alla goda idéer och ser fram emot en konstruktiv diskussion som leder frågorna framåt.

Christian Widlund, Ordförande Norrköpings C-krets
Karin Jonsson (C), Kommunalråd