Förtig inte framgångarna!

Problemen får inte sopas under mattan. Men lika dumt är att förtiga eller förtränga framgångarna i Norrköpings skolor.

När niondeklassarna i Norrköping avslutade vårterminen och fick sitt efterlängtade sommarlov var det ungefär åtta av tio som hade tillräckligt bra betyg för att kunna gå vidare till gymnasiets nationella program. De samlade betygsresultaten är fortfarande preliminära men studerar vi betyg och andel behöriga till nationella program under de senaste åren så ser vi tecken på en uppgång.

Samtidigt minskar skillnaderna mellan skolorna. Det är viktigt. Alla skolor ska vara bra skolor i vår kommun, och då menar vi verkligen alla, kommunala som fristående. För några år sedan var det bara fyra av tio som hade behörighet läsa vidare på den skola med sämst betyg. Idag har lägstanivån höjts till drygt sex av tio.

Vi skriver inte detta för att leda i bevis att allt är frid och fröjd. Inte alls. Vi är väl medvetna om att det återstår mycket att göra. Målet måste vara att alla elever, inte bara de flesta, får det stöd de behöver för att vara rustade inför vuxenlivet. Flera skolor redovisar försämrade resultat, vilket bromsar uppgången. Vi skriver detta för att siffrorna från läsåret 2018/2019 säger något viktigt, nämligen att ett uthålligt arbete för att förbättra skolresultaten ger effekt. Det är inte slumpen som gör att Mosstorpsskolan, Klingsborgsskolan och Borgsmoskolan, för att nämna tre tydliga exempel, har höjt sig rejält. Det är följden av ett tydligt pedagogiskt ledarskap och ett uthålligt kvalitetsarbete.

Siffrorna säger också något viktigt till oss som är politiskt ansvariga, nämligen att vi måste ge skolans personal rimliga och långsiktiga förutsättningar. När vi tittar bakåt kan vi självkritiskt konstatera att det inte alltid har varit så. Satsningar har följts av ganska kraftiga neddragningar. Det finns inget rakt samband mellan resurser och resultat, men ryckighet gör det svårt att planera. Det var därför som vi i kommunledningen nyligen föreslog att utbildningsnämnden skulle tillföras ytterligare pengar för att bland annat täcka ökade lokalkostnader. Slutligen; siffrorna säger framför allt att vi i Norrköping har en kunnig och engagerad personal. Även när eleverna har det tufft, kanske nyligen har kommit till Sverige, är det möjligt att lotsa dem till godkända betyg. Om skolornas personal ges rätt förutsättningar.

Åter igen, vi är väl medvetna om bristerna i Norrköping. När vi läser och hör talas om skolan i Norrköping och i övriga Sverige påminns vi ofta om problemen. Resultaten är för låga, stöket och otryggheten allt för omfattande. När vårbetygen i Norrköping var klara så blev vi omedelbart påminda av oppositionen i Norrköping om att det finns skolor som inte har förbättrat sina resultat. Det är bra, problemen får inte sopas undan mattan. Men lika dumt är att förtiga eller förtränga framgångarna. Framgång föder framgång om vi ser till att det uthålliga och systematiska kvalitetsarbetet sprids till alla skolor. Vi behöver bli påminda om att det går att vända utvecklingen.

Som sagt, skolresultaten förbättras i Norrköping och det är skolpersonalens förtjänst. Nu gäller det att vi ger dem förutsättningar för en fortsatt förbättring.

Karin Jonsson (C)
Kikki Liljeblad (S)
Eva-Britt Sjöberg (KD)
Reidar Svedahl (L)
Olle Vikmång (S)
Lars Stjernkvist (S)