"Vi behöver producera mer lokal mat"

Centerpartiet siktar på två nya mandat i kommunfullmäktige efter valet. Fem sakfrågor ska bana väg, säger topp-5 på kommunfullmäktigelistan till NT den 24 augusti 2022.

Platsen där Centerpartiet presenterar sitt lokala valprogram är noga utvald. Kay Andersson har dukat upp hemma på sin gård i Vånga. Med i trädgården är de övriga fyra toppnamnen; Christian Widlund, Alexandra Asp, Markus Åkerman och Anna Edebo.

C fokuserar på fem sakfrågor inför höstens val. Först ut – lämpligt nog med tanke på miljön vi befinner oss i – är frågan om åkermark.

– Att bevara åkermarken är viktigt för oss. Vi behöver producera mer lokal mat. Och det här handlar inte bara om landsbygden. Alla måste ju ha mat, även om man bor i städerna, säger Kay Andersson.

Hur ska man göra om åkermark behövs till annat, som ett fängelse?

– Ibland kan det uppstå konflikter, då krävs det bättre planering. Men det är rent vansinne att använda den bästa åkermarken till något annat.

När det gäller trygghetsskapande åtgärder i Norrköping lägger C fram flera förslag. Partiet vill lyfta skolans och utbildningens roll, man vill även stärka det förebyggandet arbetet genom att öka samverkan mellan polis, kyrka, bostadsbolag, skola, fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter.

– Vi vill lyfta fram medmänsklighet. Vi ser att det finns andra partier som tvärtom vill dela upp människor och peka ut dem som orsak till problem oavsett om de är skyldiga eller inte, säger Christian Widlund.

Valfrihet är en annan angelägen fråga för partiet. Rätten att få välja skola eller hemtjänst är en kvalitetsfaktor. C vill också se bättre kontinuitet inom äldrevården, så att det inte blir så många olika personer som kommer på besök.

Varför har ni inte gjort något åt det när ni styrt i åtta år?

– Vi är ett litet parti med begränsat mandat som inte kan prioritera allt samtidigt. Dessutom har vi en generationsväxling i Norrköping där nya krafter väcker nya frågor, säger Alexandra Asp.

När det gäller klimatet vill C att nybyggnationer anpassas enligt 3-30-300-regeln; Alla boende ska kunna se tre träd, att 30 procent av ytan i ett stadskvarter ska skuggas av trädkronor samt att alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. C vill även börja bygga hus i trä och anlägga solceller på kommunala byggnader.

Även inom näringslivet fokuserar C på tre frågor; bättre service och bemötande mot företagen, kvinnligt företagande och att få nya Norrköpingsbor att bli företagare.

C har haft fem mandat men siktar på sju och vill på så vis få inflytande i alla nämnder. Man kan tänka sig att samarbeta med alla utom SD.