Det ska gå att leva ett helt liv på landsbygden

Det ska vara lätt att bo, arbeta och driva företag i hela Norrköping. Vi har i över hundra år kämpat för mer rättvisa villkor för landsbygden, skriver representanter för Vikbolandscentern på NT:s debattsida den 1 september 2022.

Det är ingen nyhet att för Centerpartiet är landsbygden en del av vår själ. De gröna näringarna bidrar till vår viktiga livsmedelsförsörjning och förnybara energi.

Vi vill skapa förutsättningar för en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i kommunen. Det är inte minst viktigt för att säkra en inhemsk produktion i en orolig värld. Vi vill att maten ska vara god närodlad, näringsrik och tillagad i lokala kök. Vi kommer alltid värna den brukningsvärda jordbruksmarken för lokal matproduktion. Våra gröna näringar är en del av lösningen den viktiga klimatfrågan.

Fler måste ha råd att göra en grön omställning samtidigt som vi ökar vår beredskap och självständighet som land.

Vi vet hur viktig skolan är för hela bygden, för barnens lärande och utveckling. Hur många skolor tror du finns kvar på landsbygden om skolan förstatligas? Vi vill att en ny skola omgående ska byggas i Dagsbergsområdet för att ersätta den gamla. Vi vet att det måste finnas bra vägar och snabbt bredband i hela Norrköping. Vi vet vad småföretagen betyder för möjligheten till jobb och pengar till välfärden.

Nära sjukvård påverkar tryggheten och tilltron i samhället. Hemtjänst ska under inga omständigheter centraliseras till staden utan måste utgå och finnas i hela Norrköping. I Östra Husby får hemtjänsten nya fräscha lokaler. Vi vill se ökad samverkan för vård - i hemmet, på boendet och på vårdcentralen. Vi ska fortsätta att utveckla vårdcentralerna och särskilt stärka de som ligger långt från sjukhus. Det ska gå lätt att få kontakt med vården via telefon, webb eller chatt.

Centerpartiet besökte häromdagen Vikbolandets vårdcentral som har höga omdömen om utförande av vården. Vårdcentralen har cirka 6 600 listade patienter och 28 medarbetare. Vi vill fortsätta se till att företag, jobb och vård finns i hela Norrköping. Du ska kunna leva, bo och verka under ett helt liv på landsbygden, vare sig du är småbarnsförälder eller pensionär.

Det måste gå att få ihop livspusslet med småbarn, jobb och fritidsaktiviteter - även om man väljer att bo utanför stadskärnan. Vi måste öka barns möjligheter till bra skola och fritid. Vi vill att förskolorna på landsbygderna ska öppna klockan 06:00 så fler kan hinna ta sig till jobbet i tid om det är inne i stan.

Säkra vägar till skolan samt tillräckligt med pendlarparkeringsplatser ska finnas och länka samman stad och ytterområden. Vi älskar att utveckla hela Norrköping för det är så vi bygger ett tryggt och starkt Norrköping.

Centerkandidater på Vikbolandet

Alexandra Asp, Kerstin Sjöberg, Pernilla C Granqvist, Anette Sundgren, Bertil Sandström