Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingår ett samarbete i opposition

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att ingå en valteknisk samverkan i Norrköpings kommun.

Samverkan utgår från en gemensam bild av att Norrköping ska vara en hållbar kommun där klimatomställning och förnybar energiförsörjning är prioriterat samt att Norrköping ska vara en kommun där vi håller ihop, där vi tar vara på och drar nytta av varandras olikheter.

- Att Centerpartiet finns representerade i alla nämnder är viktigt. Det innebär att vi kan hålla oss väl informerade om vad som händer och även finnas med och påverka besluten i nämnderna. Vi är i opposition men kommer vara konstruktiva och driva frågor som vi anser är viktiga för Norrköpingsbor i hela kommunen, säger Christian Widlund (C).

- Vi socialdemokrater är alltid beredda att ta ansvar, det ligger i vår natur. Samarbetet som vi nu ingår är ett led i att vara en konstruktiv kraft där vi söker samverkan för att driva på utvecklingen i Norrköpings kommun säger Olle Vikmång (S). Samverkan möjliggör även för Centerpartiet och Miljöpartiet att få representation i alla kommunala nämnder samt att oppositionsråden fördelas mellan partierna efter storlek.

- Miljöpartister vill alltid blicka framåt och ta ansvar för framtiden. Att vi med detta kommer finnas med i alla nämnder betyder att vi kommer kunna vara både skarp och konstruktiv opposition i alla nämnder. Med den gemensamma bilden av vissa nyckelfrågor mellan oss tre partier känns denna samverkan mycket bra, säger Robert Nordman (MP).

Vid frågor kontakta Christian Widlund (C) 070-899 30 00, Olle Vikmång (S) 070-687 15 38 eller Robert Nordman (MP) 073-154 59 44.