REGERINGEN SVIKER UNGA I NORRKÖPING

Den 1 april gör den ”borgerliga” regeringen det svårare för unga att få ett första jobb. Det är tyvärr inget dåligt skämt. Då kommer alla företag med unga anställda i ålder 19–23 år behöva betala full arbetsgivaravgift. För ett företag som har en ung människa anställd med 25 000 kr i lön, innebär det nästan 3 000 kr i ökade kostnader. Varje månad.

Centerpartiet vill att de företagare som ger en ung människa chansen att få sitt första jobb ska belönas med mindre skatt. Inte högre. Det som var gemensam borgerlig politik under Alliansen – att göra det lättare för företag och billigare att anställa – rullas nu tillbaka av regeringen.

I juni månad tar flera tusen unga människor studenten i Norrköping. De vill ta sina första kliv ut i arbetslivet, en förutsättning för att bli självständig och påbörja sin livsresa. Arbetslivet börjar alltid med ett första jobb. Nu blir det dyrare. Nu blir det svårare.

Höjningen av arbetsgivaravgiften sker i ett läge när många företagare går på knäna. Här i Norrköping har vi många olika aktörer som erbjuder unga fina vägar in på arbetsmarknaden. Det kan vara kaféet på hörnet med tre anställda, turistmålet eller gårdsbutiken. Dessa företagare dras redan med minskande intäkter och ökade kostnader, i och med det ekonomiska läget. Med denna skattechock förvärras läget och många arbetstillfällen riskerar att gå förlorade.

För oss i Centerpartiet är det självklart att företagens förutsättningar måste bli bättre för att kunna vända utvecklingen. Vi står fortsatt för en politik som ser till att få fler företag att växa och anställa såväl i stad som på land. Att det inte är det för regeringspartierna är anmärkningsvärt. Nu är det upp till bevis för regeringen. Norrköpings, och hela Sveriges unga, behöver en livskraftig arbetsmarknad!

Erik Lambot

Ordförande i CUF Norrköping

Christian Widlund

Oppositionsråd för Centerpartiet i Norrköpings kommun