När får Östra Husby Närvårdplatser?

I takt med medicinska framsteg och ökad livslängd ökar behovet av vård och omsorg i befolkningen. Vi ser en framtid där allt större del av befolkningen blir äldre och ökningen av människor i arbetsför ålder är liten. För att möta ökade vårdbehov behövs en omställning i hela vårdkedjan från sjukhusvård till primärvård och kommunal omsorg. Förändrade arbetssätt, ny teknik och samverkan är stegen i riktning mot Nära Vård. Nära Vård innebär att vården finns där patienterna behöver den.


Norrköpings kommun har föregående mandatperiod haft en ledande roll i framtagandet av en gemensam målbild för framtidens Nära vård i Östergötland tillsammans med region Östergötland och länets 13 kommuner. En viktig del är att kommunens och regionens primärvård utgör navet. I flera kommuner i Östergötland arbetar Regionen tillsammans med kommunen för att gemensamt skapa närvårdsplatser. Närvårdsplatser är för att erbjuda vård på en nivå där inte akutsjukhusets alla resurser behövs. Närvårdsplatser bemannas i samverkan mellan vårdcentral och kommunal vård. Exempelvis kan en person med flera sjukdomar, komplexa vårdbehov tillfälligt läggas in på en närvårdsplats för observation och inställning av läkemedel. Det ger en ökad trygghet och är också medicinskt klokt genom att det är redan känd personal från vårdcentral och kommun som medborgaren vårdas av, det ger kontinuitet och är också i närområdet där medborgaren bor. Ett för alla inblandade bättre alternativ än att bli liggandes på akuten.

För snart ett år sedan var diskussioner angående närvårdsplatser i Norrköpings kommun långt framskridna. En lämplig plats identifierades som Östra Husby. Vikbolandet är ett stort landsbygdsområde där många människor bor utspritt. Kommunens särskilda boende Wijkagården ligger granne med Vikbolandets vårdcentral. Med relativt enkla medel skulle närvårdsplatser kunna tillskapas där. Bra tänkt att se till landsbygdsbefolkningens behov av en tryggare Nära vård.

Med stor oro kommer signaler om att kommunen tappat sitt engagemang för närvårdsplatser på Vikbolandet. Från Centerpartiet vill vi understryka vikten av att Norrköpings kommun medverkar till att tillskapa närvårdsplatser för patienter som inte behöver akutsjukhusets alla resurser och bor långt från sjukhus. För patienten är det en stor fördel att kunna vårdas närmare sitt hem. Vi anser att det är strategiskt klokt att ta detta inledande Nära vård-steg med Närvårdsplatser i Östra Husby. Det ger en mer effektiv vård på rätt vårdnivå och ökad trygghet för befolkning på landsbygden.

Med anledning av ovanstående undrar vi:

Hur går det med Norrköpings kommuns arbete kring Nära Vård?

När kan boende på Vikbolandet förvänta sig att kunna ta del av denna form av Nära Vård som närvårdplatser innebär?

Vilka åtgärder avser Borgerlig samverkan, vidta för att landsbygdsbefolkning i Norrköpings kommun ska få tillgång till trygg och säker Nära vård?

Centerpartiet: Christian Widlund, Alexandra Asp, Kay Andersson, Anna Edebo