lägg inte ned tåbyskolan!

Centerpartiet är starkt kritisk till Borgerlig samverkan och SDs planer på att lägga ner Tåbyskolan vilket NT skrev om i onsdags 13 september.

Nedläggningen av Tåbyskolan blir en effekt av investeringsbeslut att bygga ny skola i Ljunga som ska ersätta så väl Dagsbergsskolan som Tåbyskolan. Behovet av att bygga en ny skola i Dagsberg har funnits i många år men problemet där har varit att hitta en lämplig placering på grund av flygplatsens inflygningsområde som skapar bullerproblematik för en ny skola. Tidigare har inriktningen för Tåbyskolan varit att den skulle renoveras, något som den nya majoriteten i kommunen nu går ifrån.

- Att lägga ner skolan i Tåby skulle innebära ännu ett hårt slag mot landsbygden. Att det finns skola på bygden är många gånger det som håller liv i bygden. Det blir ett dråpslag mot de barnfamiljer som valt att bosätta sig i området. Det hämmar också en framtida utveckling, säger Christian Widlund (C), oppositionsråd.

I Dagsberg behövs en ny skola men den kan inte byggas på bekostnad av Tåbyskolan. Både Dagsbergsskola och Tåbyskola behövs. Lösningen är inte att lägga ner småskolorna och bygga stora enheter. Borgerlig samverkan och SD överger nu sitt löfte från i våras att inte lägga ner några skolor på landsbygden. Vi tycker det är ett stort svek.

- Med nedläggning av de små skolorna ser vi en risk att elever på låg- och mellanstadiet söker sig till skolorna I centrala Norrköping istället. När det sedan är dags att gå i högstadiet är också risken stor att en högstadieskola i centrala Norrköping blir förstahandsvalet. Därmed riskerar högstadiet i Östra Husby att utarmas på elever, vilket kan leda till att även den skolan ifrågasätts, säger Lina Cederlöf Lundgren (C), ledamot i Utbildningsnämnden.

Skulle högstadiet i Östra Husby försvinna skulle det innebära mycket långa resvägar för högstadieeleverna på Vikbolandet på sikt.

Varje gång mindre skolor läggs ned och/ eller slås ihop till större enheter så påverkar det barn och föräldrars val av förskola och skola