UPPMÄRKSAMMA 50 ÅRS JUBILÉET AV KOMMUNENS BILDANDE!

Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag på att kommunen ska uppmärksamma 50 års jubiléet av bildandet av Norrköpings kommun i dess nuvarande form.
- Vi tycker att det finns anledning att på olika sätt och ur olika aspekter uppmärksamma att Norrköpings kommun har funnits i nuvarande form i 50 år, säger Christian Widlund, oppositionsråd.

Detta skulle kunna ske genom aktiviteter och arrangemang, gärna i samarbete med föreningar, företag, kulturliv och övriga engagerade, för att ge invånarna möjlighet att lära känna sin kommun, både sin egen kommundel men också andra delar av kommunen. Det skulle stärka sammanhållningen i kommunen.

2024 är det 50 år sedan Norrköpings kommun fick sina nuvarande gränser. Det skedde genom att Vikbolandets kommun slogs samman med Norrköpings kommun den 1 januari 1974. Redan tre år tidigare 1 januari 1971 hade Kvillinge, Skärblacka och Kolmårdens kommuner gått samman med Norrköpings stad och 1974 kom alltså Vikbolandet med och fullbordade därmed kommunens nuvarande utformning.

Kommunstyrelsen röstade nej till vårt förslag och förslaget till beslut från Borgerlig samverkan till kommunfullmäktige är att avslå förslaget. Som argument till avslagsförslaget nämner de att de hellre ser att kommunen firar Norrköpings stads 650 års jubileum år 2034.

-          Vi är självklart besvikna! Vi tycker det är synd att de styrande partierna M, KD, L och SD inte kan se värdet i att uppmärksamma kommuns alla delar och inte bara själva staden. Vi ser inte att det finns något motsatsförhållande till att uppmärksamma hela kommunens bildande 2024 med att fira stadens grundande år 2034. Det finns gott om tid och utrymme att göra båda, säger Christian Widlund.

Genom att arrangera aktiviteter och arrangemang på olika platser och på olika tider under hela året skapas ett intresse för historian och nutiden i kommunens alla delar. Det skulle också lyfta den viktiga besöksnäringen i hela kommunen.

-          Aktiviteter skulle kunna genomföras tillsammans med aktörer från civilsamhället. Det skulle så klart locka besökare som skulle gynna hela kommunens näringsliv, föreningsliv och kulturliv, säger Christian Widlund.

Den 30 oktober tas motionen upp i kommunfullmäktige. Det är vår förhoppning att de styrande partierna ändrar sig till dess.