LIVSMEDELSKONTROLLER KAN BLI ETT VAPEN MOT DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN

Köttstölder är ett stort problem för livsmedelsbutikerna. Organiserade ligor genomför stölder och säljer köttet på svarta marknaden till lokala restauranger. Nu vill Centerpartiet i Norrköping att kommunens livsmedelskontroller utökas så att även spårbarheten och märkningen av kött på restauranger kontrolleras.

Centerpartiet i Norrköping har skrivit en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att Norrköpings kommun utökar sina livsmedelskontroller, till att också gälla märkning och spårbarhet av färskt och fryst kött på restauranger.

-          Kommunen genomför idag kontroller på restauranger i syfte att säkerställa en god hygien och säker hantering av livsmedel. Med vår motion vill vi att kommunens kontroller utökas till att också gälla kontroll av spårbarhet och märkning av kött, säger Christian Widlund, oppositionsråd för Centerpartiet.

Syftet är att upptäcka och försvåra svarthandel med stulet kött.

Årligen sker stölder i dagligvaruhandeln, i hela landet, för över 4 miljarder kronor, enligt branschorganisationen Svensk Handel[1]. En stor del av dessa stölder utgörs av köttstölder. Kött är en vara och ett livsmedel med högt ekonomiskt värde och man misstänker en stor svart marknad där kriminella kan avsätta sitt stulna gods.

-          Omfattningen av köttstölderna är så stora att alla aktörer är överens om att det är organiserad brottslighet som ligger bakom de flesta köttstölder som sker i livsmedelsbutikerna. Köttet säljs sedan vidare till lokala restauranger, säger Christian Widlund.

I bland annat Trelleborg och Malmö gör man redan den här typen av utökade kontroller på restauranger.

-          Genom att kontrollera spårbarheten och märkning av köttet, på restauranger i andra kommuner, har man lyckats upptäcka stora mängder varor där det saknas inköpskvitton. Kan man inte verifiera varifrån man köpt sina varor är det stor risk att det är stöldgods, säger Christian Widlund.

-          Även i Norrköping upptäcks köttstölder i livsmedelsbutiker. Det finns därför goda skäl att tro att det även i vår kommun finns oseriösa restauranger som använder sig av stulet kött. Genom att utöka kontrollen riktad mot restauranger kan man komma åt dem och på så sätt störa ut den svarta marknaden, säger Christian Widlund.

Centerpartiet lämnar motionen till kommunfullmäktige på måndag. Den ska sedan beredas av den kommunala förvaltningen. Beslut i frågan väntas ske senast någon gång under 2024.

Vid frågor och fler kommentarer, kontakta
Christian Widlund (C) Oppositionsråd
Tel: 0708993000


[1] Källa: Rapporten ”Stölder och svinn i detaljhandeln 2021”, Svensk Handel. https://www.svenskhandel.se/api/documents/rapporter/stolder-och-svinn-i-detaljhandeln-2021.pdf