ALLA SKA KUNNA VÄLJA SKOLA

Vi i Centerpartiet tycker att det är en dålig idé att avskaffa valfriheten och att förbjuda icke-kommunala skolor att få specialisera sig på obehöriga elever inom IMA

I ett tjänstemannaförslag som vi fått presenterat för oss i Utbildningsnämnden föreslås att kommunens egna utbildningar på Kungsgård och Eber ska placeras på Bråvallagymnasiet.

Dessutom ska kommunen avveckla det fria skolvalet för elever inom introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) då elever hos de fristående aktörerna i kommunen – KF utbildning och Film- och musikgymnasiet – föreslås flyttas över till kommunal regi på Bråvalla.

Som konsekvens tror kontoret att risk föreligger att avhopp ökar och att elever i större utsträckning inte kommer gå i skolan. Inte för att Bråvallagymnasiets verksamhet som ska utvecklas är dålig utan på grund av dess geografiska läge.

KF utbildning är en liten skola centralt placerad i Norrköping. På skolan går cirka 80 elever som inte har tillräcklig behörighet för att söka in till gymnasiet. Många av eleverna har social problematik och diagnoser såsom ADHD. Skolan tar emot allt fler elever med autism och ångestproblematik.

Skolan är attraktiv och välfungerande och fyller en mycket viktig funktion – inte bara för de elever som går där utan också för samhället i stort. Även Film- och musikgymnasiet, som har fem till tio elever, har en väl fungerande struktur där eleverna på ett smidigt sätt kan slussas vidare till det nationella programmet.

Man talar ofta i Utbildningsnämnden om vikten av stordrift och större enheter. Från hela det politiska spektrat hörs dessa tongångar. För mig är det väldigt svårt att förstå varför detta skulle vara att föredra framför välfungerande mindre enheter.

Vi i Centerpartiet tror på småskalighet och på individens rätt att välja själva. Vi tror inte att kommunen vet bättre än barn och föräldrar vilken skola som är bäst för dem och vi tror att möjligheten att välja mindre sammanhang är väldigt viktig för de som behöver trygga miljöer där individer kan växa och utvecklas.

På föregående nämnd yrkade jag och Centerpartiet därför på att stryka delar i det här tjänstemannaförslaget. Vi i Centerpartiet tycker förstås att det är en dålig idé att avskaffa valfriheten och att förbjuda icke-kommunala skolor att få specialisera sig på obehöriga elever inom IMA. Jag fick avslag och inget gehör från något annat parti i nämnden.

Centerpartiet har tillsammans med framförallt de övriga borgerliga partierna och Socialdemokraterna tidigare skapat rutiner för skolval i tidigare årskurser i grundskolan. Att Borgerlig samverkan, med Moderaterna i spetsen, nu väljer att gå en helt annan väg tycker vi i Centerpartiet är både märkligt och illa.

Ännu finns det dock tid att hitta en lösning för våra mest sköra elever, utan att samtidigt rycka undan deras rätt till trygghet och valfrihet. Det måste gå att hitta konstruktiva och kloka vägar framåt i det här.

Lina Cederlöf (C), ledamot Utbildningsnämnden