INTERPELLATIONER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 18 DECEMBER

Ledamöter för Centerpartiet i Norrköpings kommun har lämnat in tre interpellationer till kommunfullmäktige 18 december. Här är de frågeställningar som läggs fram

Utifrån att SDs partiledare har uttalat att Sverige ska stoppa moskéebyggnationer och riva befintliga moskéer, vilket också stöds av det lokala SD kommunalrådet så undrar vi:

  1. Hur ser majoriteten i Norrköping på Sverigedemokraternas uttalande kring religionfrihet?
  2. Har majoriteten i Norrköpings kommun för avsikt att stoppa eller riva moskéer?
  3. Hur vill majoriteten arbeta för minskad polisarisering och större gemenskap mellan människor i vår kommun?

Vår andra interpellation handlar om konsekvenserna av att regeringen har höjt försörjningskravet för arbetskraftinvandrare utanför EU. Våra frågor:

  1. Hur kommer de nya reglerna slå mot Norrköpings kommun?
  2. Hur många av kommunens egna medarbetare berörs?
  3. Finns det någon uppskattning om hur många personer som berörs i det privata näringslivet och de gröna näringarna i vår kommun?

 

Den tredje interpellationen handlar om den tomma väntsalen vid busscentralen vid resecentrum i Norrköping.

  1. Vad är kostnaden för kommunen att ha fastigheten stående oanvänd?
  2. Finns det några planer för fastigheten?
  3. Vad skulle krävas och eventuellt kosta att öppna den som väntsal för bussresenärerna?
  4. Skulle hela eller delar av lokalen kunna hyras ut under en period, om det gick att hitta något företag eller idéell organisation som är intresserad av att driva en verksamhet där eller skulle den kunna användas till kommunala verksamheter?

 

Här kan du läsa interpellationerna i sin helhet:
Interpellation om religionsfrihet , 310.5 kB.
Interpellation om försörjningskravet , 195.5 kB.
Interpellation om vänstsalen , 322.1 kB.