Gruppmöte

Förtroendemannagruppen samt intresserade!

 Gruppmöte (tillsammans med Linköpings KF-grupp), 18.00 - ca 21.00 i Rådhuset (samling på Rådhusgården 17.50)