Kretsstyrelse

Kretsstyrelsen sammanträder

Möte, 18.00 - ca 20.00, på C-exp (Nygatan 105B)