Gruppmöte

Förtroendemannagruppen samt intresserade

Gruppmöte. Kl 18:00 - ca 20.00, på C-expeditionen (Nygatan 105B)