Norrköping
Centerpartiet lokalt
  • / Karin Jonsson

Karin Jonsson

Personbild


Kommunalråd / Ordförande i Tekniska nämnden

Ledamot av Kommunfullmäktige
Ledamot av Kommunstyrelsen
Ledamot av Norrköping Rådhus AB