För borås bästa


Centerpartiet är en grön liberal kraft i mitten. Vi arbetar för en jämställd kommun där alla har lika villkor oavsett var i kommunen du väljer att bo och där vi vill ta ett ansvar för att klimatustläppen minskar och där vi tar ett miljöansvar.

Att absolut villkor i den liberala demokratin värnas och att tillvarata de demokratiskt framarbetade regler gäller. Centerpartiet ska stå fast vid varje individs enskilda rättigheter och värde. Vi vill ge kraft åt varje människa att utifrån möjligheter och vilja kunna leva sina liv på det sätt som man vill. I trygghet med egna fria val.

Borås stad ska vara en kommun där vi både vill bo, leva och tillbringa vår fritid.

sol-has-bg sol-light-text

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter Borås Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från Borås

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.