Raka rör för miljön! -Tuffare klimatmål i EU

Under förra veckan höjdes klimatambitionerna i EU. Efter sena förhandlingar med bland annat Centerpartiets Fredrick Federley som ende svensk vid bordet, har man nu kommit fram till att inom tolv år ska andelen förnybar energi i EU vara 32 procent. Det är ett mål som är bindande.

Under förhandlingarna, som pågått sedan början av 2017, så har hårda diskussioner först om vad som ska räknas som en förnybar energikälla. Arbetet med att fasa ut palmolja kommer att inledas samtidigt som energin från den svenska skogen kommer fortsatt att ses som förnybar.

– Ska vi lyckas bekämpa klimatförändringar så behöver EU öka andelen förnybart. 32 procent är ett steg framåt för Europa, säger Stina Larsson.

Ytterligare en framgång är att privatpersoner som producerar el för egen konsumtion ska vara avgiftsfria för anläggningar upp till en produktion om 25 kW per år.

Beslutet om förnyelsebartdirektivet är fattat i ett trepartssamtal mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna. Nu ska EU-parlamentet och medlemmarna formellt godkänna överenskommelsen.

Läs mer om Kävlinges lokala miljöpolitik här.