Hastigheten i Bonnarp!

Bonnarp

Centern arbete för tryggare vardag i Bonnarp!

2016,den 1 april flyttade jag in i Lilla Stugan i Bonnarp 651,

När det inbjöds till Årsmöte i Bonnarps Byförening tyckte jag det var viktigt att
deltaga och lära känna byn.

Jag har under mitt verksamma liv varit verksam i föreningslivet på många sätt.

Jag har varit politiskt aktiv i Centerpartiet i hela mitt liv och van att ta ansvar!

Ganska omgående fick jag uppleva att trafiksäkerheten genom byn kändes oroande! Infarten/Utfarten till de 4 fastigheter som mitt boende är beläget vid kändes mycket obehagligt både att svänga in på och ännu värre att köra ut ifrån!

På årsmötet tog jag upp denna fråga. Fick jag då veta att detta var en oroande fråga i hela byn och att mycket arbete lagts ner sen 1995 för att förbättra trafiksäkerheten! Det finns en fylld pärm med handlingar som visar kontakt med många berörda myndigheter.

Jag förstod byinvånarnas frustation!

Eftersom jag bland annat varit riksdagsledamot och ledamot i trafik och justitie- utskotten och att jag nu hade lite ledig tid så erbjöd jag mig att göra ett försök!

Jag ville ju fortsätta att bo i min lilla stuga i Bonnarp, i denna fantastiska miljö, men jag var inte beredd att offra hälsan!

Sommarmånaderna tog jag till att läsa pärmen, sätta mig in i situationen i byn, prata med de boende, lyssna. Kolla av myndigheterna, använda mig av mina kontakter.

På höstkanten bjöd jag in från trafikutskott, länsstyrelse och Klippans kommun, till ett besök i Bonnarp och träff med Byföreningsrepr.

Vi hade laddat upp med argument från styrelsen, skolbussbarnens situation, 15 utfarter,

Dålig skyltning, MHF erbjöd kolla hastighet o antal fordon i 40minuter, kl. 17, 120 fordon passerade, 40 höll70km/h, resten körde fortare, högsta hastigheten 99km/h!

Vi fick bra uppbackning av lokalpressen!

Byföreningen har fått bra stöttning av Carl-Axel Wilhelmsson, Centern

Och från Tekniska utskottet att mäta hastighet, räkna fordon, kommunen har ansökt hos länsstyrelsen att få ställa upp detta i Bonnarp

Polisen har ställt upp, varit ute på besök!

Trafiken ökar ständigt. GPS visar kortaste vägen!
I kurvan och backen behöver de tunga fordonen mer än en vägbana! Det finns ingen vägren!

Döm om min förvåning när plötsligt strax före årsmötet kom det upp skyltar från båda hållen om kurvan, samt varning för utfarten i den skarpa kurvan, åtminstone från ena hållet! Bit för Bit!

Vi har tryckt på 0-visionen! Det ska tydligen vara omkomna innan vi får gehör ! Trafikverket meddelade i dagarna att antalet omkomna i trafiken i mars i år fördubblats jmf med2016.

En som inte ger upp i första taget!

Gunnel Wallin C.